Rabu, 14 Oktober 2009

TEORI KOMUNIKASI INTERPERSONAL

TEORI KOMUNIKASI INTERPERSONAL

l Antara dua individu

l Mencapai persefahaman, tidak semestinya persetujuan

l Pembentukan hubungan

l Persahabatan, percintaan, kekeluargaan dll

1. Teori Tembusan Sosial

 • Social Penetration Theory
 • Altman & Taylor, 1973
 • Proses menjalin hubungan
 • Tahap cetek – tidak intim – peribadi
 • Lebih banyak maklumat, lebih bersifat peribadi komunikasi

Personaliti diri seperti bawang besar

·

  • Perkara luaran lebih kerap dan lebih awal diceritakan
  • Pendedahan ada resiprokal utk perkongsian
  • Tembusan cepat di prgkt awal, lambat di tengah
  • Proses kebalikan tembusan

2. Teori Pengurangan Ketidakpastian

 • Berger (1987)
 • Uncertainty Reduction Theory
 • Orang tidak dikenali – tidak pasti
 • Mengawal kemesraan dgn menambah pengetahuan
 • Juga dikenali sebagai teori aksiomatik

Tahap-tahap dalam interaksi

·

  • Fasa permulaan
  • Fasa peribadi
  • Fasa exit

3. Teori Pendekatan Interaksi

 • Paul Watzlawick (1967)
 • Interactional View
 • Memahami proses membentuk dan mengekalkan hubungan interpersonal.
 • Interaksi sosial - Dysfunctional function keluarga
 • Aksiom pola komunikasi keluarga
  • Kita tidak boleh tidak berkomunikasi
  • Manusia berkomunikasi secara analogik dan digital
  • Komunikasi mengandungi isu dan hubungan
  • Hubungan menerangkan kandungan (metacommunication)

Keadaan hubungan bergantung kepada bagaimana setiap pihak menandakan rangkaian komunikasi mereka

Semua komunikasi adalah komplementari

4. Teori Disonan Kognitif

 • Cognitive dissonance theory
 • Festinger, 1957
 • Jika perlakuan tidak menyamai perkara yang kita percaya, maka ketegangan mental atau disonan kognitif akan berlaku
 • Jika isu penting dan perbezaan kelakuan dan kepercayaan besar, semakin besar disonan/ketegangan yang kita rasa

HIPOTESIS

·

  • Pendedahan terpilih menghalang disonan
  • Disonan selepas membuat keputusan memerlukan sokongan
  • Jusifikasi minima atau tindakan akan membawa perubahan sikap

Posted in Teori Komunikasi. Tagged with Teori Komunikasi Interpersonal.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar